Kalastus

 

Pinkjärvellä on hyvät kalastusmahdollisuudet. Järvessä on runsaasti mm. haukea, ahventa ja kuhaa.

Kalastuslupien osalta järvi on jaettu kahteen osaan.

 • Itäosassa pätevät Metsähallituksen lupakäytännöt. Luvista löytyy ohjeita osoitteesta eraluvat.fi.

 • Länsiosassa kalastus on luvallista vain Pinkjärven Kalastusseuran  jäsenille, jotka ovat maksaneet asianomaiset luvat. Maksut ovat seuraavat:

  • Liittymismaksu (kertaluonteinen) 15,-

  • Jäsenmaksu (vuosittain) 15,-

  • Pyydysmaksu 5,- Esimerkkejä pyydysmaksusta:

   • Verkkokalastus: 5,-/verkko

   • Viehekalastus: 5,-/kalastaja ja enintään 3 vapaa kalastajaa kohti.

   • Katiska: 5,-/pyydys

 • Kalastusseuran lupamaksut maksetaan yhdistyksen tilille: FI56 4450 2240 0003 18

 • Kalastusta valvotaan, joten kuitti maksetuista maksuista on vaadittaessa esitettävä kalastuksenvalvojalle.

 • Jäsenmaksuasioita hoitaa tilitoimisto Urholin, puh. 050 462 3288, (kirsi.urholin@tilitoimistourholin.fi).

 • Kartat Metsähallituksen ja Kalastusseuran välisestä rajasta ovat nähtävissä alueen ilmoitustauluilta. Raja noudattelee entistä kunnanrajaa (Luvia/Eurajoki). Tästä linkistä näet alueen retkikartta.fi -sivustolla.

 

Pinkjärvi ry
www.pinkjarvi.fi

puheenjohtaja
Timo Neulaluoma
 

y-tunnus: 3081562-2
Kotipaikka: Eurajoki