Luonto

 

Metsähallitus on julkaissut Pinkjärven ja Lastensuon hoito- ja käyttösuunnitelman 2022.

Suunnitelman päämäärinä ovat

1) alueiden metsien ja puustoisten soiden luonnontilan sekä lajiston tilan parantaminen,

2) Pinkjärven luonnonrauhan ja siihen liittyvän virkistys- ja lomailukäytön häiriöttömyyden sekä positiivisen luontokokemuksen säilyminen

3) Pinkjärven virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyminen hyvällä tasolla ja alueen käyttäminen myös luontomatkailun kohteena.

 

Pinkjärvi ry
www.pinkjarvi.fi

puheenjohtaja
Timo Neulaluoma
 

y-tunnus: 3081562-2
Kotipaikka: Eurajoki